Program

Vi jobbar utifrån fyra olika inriktningar där vi fokuserar på dig som individ, arbetsgrupp eller organisation. Vi skräddarsyr ett program anpassat just för dig.

VERKSAMHETS- & ORGANISATIONS­UTVECKLING

För att åstadkomma varaktig förändring behöver vi ha subjektiva och objektiva delar i balans. Vi behöver ha en tydlig bild för vart vi är, vart vi ska och hur vi ska ta oss dit. Beroende på vad som redan fungerar bra och framtida utmaningar, skapar vi ett upplägg som tar verksamheten till nästa nivå. Stort fokus läggs på ledarskap, kommunikation, teamutveckling och förändringsprocesser.

LEDARUTVECKLING

Ledarskap handlar om att både leda sig själv och andra. Veta vart du är på väg, hur du kommunicerar och hur vi når resultat tillsammans som ett team. Ämnen som kommer att beröras är bl.a. strategi, kommunikation, team utveckling, personlig utveckling och coachning. För ledningsgrupper har vi möjlighet att skräddarsy utbildningen efter behov.

PERSONLIG UTVECKLING

Här riktar vi in oss på dig som enskild individ som vill få ny inspiration i din personliga utveckling. Du får coaching och lär dig olika modeller, metoder och verktyg för att möta livet och dess utmaningar. Boka individuella sessioner, eller delta i en grupp för att träna, reflektera och dela erfarenheter med andra.

INSPIRATION

Boka oss för en workshop eller öppen föreläsning för att få större kunskap eller inspiration i ett visst ämne.
Håll också utkik under fliken Aktuellt för att se vart vi är inbokade härnäst, om du vill ha lite inspiration för din egen del.